TWS耳机压感模组-TS2223

发布时间:

2023-11-07 17:28

钛深科技自研的TS2223“真压力”耳机压感模组,可以实现诸如单击、多击、长按等操作,完美解决了容易误触、体验感差、集成复杂、成本高等痛点问题。

 

 

  高灵敏度

  高线性度

  完美的手感一致性

 

 

  装配简单

  低成本

  产能足,交期短

 

 

 

成功案例

 

 

 

 

主要性能特点

 

 

TS2223参数

工作电压

1.8V-5.5V

压感功耗

压感电路产生功耗 <3uA

系统整体功耗

 < 10 uA

工作温度

-40 ~ 85℃

压力范围

0 - 600 gF

最低触发压力

< 20 gF

ADC位数要求

≥10 位

ESD

10KV@接触模式10次 

 15KV@空气模式10次

尺寸

3.0(L) * 2.5(W) *0.27(H)mm

 

推荐新闻